Varelager

Varelager er varer, der er erhvervet af en distributør, grossist eller forhandler fra leverandører med det formål at sælge varerne til tredjepart. Dette kan være det største enkeltstående aktiv på balancen for nogle typer virksomheder. Hvis disse varer sælges i en regnskabsperiode, opkræves kostprisen for solgte varer og vises som en omkostning i resultatopgørelsen i den periode, hvor salget fandt sted. Hvis disse varer ikke sælges i en regnskabsperiode, registreres deres omkostninger som et aktuelt aktiv og vises i balancen indtil det tidspunkt, hvor de sælges.

Hvis markedsværdien af ​​varebeholdningen falder til under den registrerede pris, skal du reducere de registrerede omkostninger ned til dens markedsværdi og opkræve forskellen på omkostning under den lavere pris eller markedsregel.

Varebeholdning kan være placeret i tre områder: i transit fra leverandører (under FOB-forsendelsesbetingelser), i virksomhedens lagerfaciliteter eller ved forsendelse på steder, der ejes af tredjeparter. Når du sammenstiller de samlede lageromkostninger til registrering ved månedsslutning i virksomhedens regnskabsoptegnelser, skal du medtage alle varerne på alle disse tre placeringer. Det er nemmest at gøre det med et evigt lager system, der opretholder ajourførte saldi af alle enhedsmængder. En mindre pålidelig metode er det periodiske beholdningssystem, hvorunder der er behov for en fysisk optælling i periodeafslutningen for at verificere mængder ved hånden.