Regnskab for nonprofitorganisationer

En nonprofit enhed udsteder et noget andet sæt regnskaber end de udsagn, der er produceret af en enhed, der er beregnet til profit. Et af udsagnene er helt unikt for nonprofitorganisationer. Regnskabet udstedt af en nonprofit er som følger:

  • Opgørelse af finansiel stilling . Dette svarer til balancen for en fortjenesteenhed, bortset fra at en nettoaktivesektion træder i stedet for den aktiesektion, som en fortjenesteenhed bruger. Afsnittet nettoaktiver bryder nettoaktiver med donorrestriktioner og nettoaktiver uden donorrestriktioner.

  • Erklæring om aktiviteter . Denne erklæring kvantificerer indtægter og udgifter til en nonprofit i en rapporteringsperiode. Disse indtægter og udgifter er opdelt i klassifikationerne "Uden donorrestriktioner" og "Med donorrestriktioner", der blev henvist til tidligere for opgørelsen af ​​finansiel stilling.

  • Opgørelse af pengestrømme . Denne erklæring indeholder oplysninger om pengestrømme til og ud af en nonprofit; det viser især omfanget af de nonprofit-aktiviteter, der genererer og bruger kontanter.

  • Opgørelse over funktionsomkostninger . Denne erklæring viser, hvordan der afholdes udgifter for hvert funktionsområde i virksomheden. Funktionelle områder inkluderer typisk ledelse og administration, fundraising og programmer. Denne erklæring bruges ikke af for-profit organisationer.