Den normale balance mellem tilbageholdt indtjening

Den normale saldo på kontoen for tilbageholdt indtjening er en kredit. Denne balance betyder, at en virksomhed har genereret en samlet fortjeneste i løbet af sin levetid. Imidlertid kunne størrelsen af ​​den tilbageholdte indtægtsbalance være relativt lav, selv for en økonomisk sund virksomhed, da der udbetales udbytte fra denne konto. Derfor angiver kreditbalancen ikke nødvendigvis en virksomheds relative succes.

Når saldoen på kontoen for tilbageholdt indtjening er negativ, indikerer dette, at en virksomhed har genereret et samlet tab i løbet af sin levetid. Dette er især almindeligt i en virksomheds opstartsår, når det kan medføre vedvarende tab, før virksomheden har akkumuleret nok kunder og frigivet nok produkter til at sikre sig en rimelig fortjeneste.