Attestation engagement

Et attestationsopdrag er et arrangement med en klient, hvor en uafhængig tredjepart undersøger og rapporterer om emner oprettet af en klient. Eksempler på attestationsopgaver er:

  • Rapportering om økonomiske fremskrivninger foretaget af en klient

  • Rapportering om proforma finansielle oplysninger formuleret af en klient

  • Rapportering om, hvor godt de interne kontroller i en klientproces fungerer

Den resulterende rapport giver brugerne et højere niveau af tillid til emnet for engagementet.