Er afskrivninger faste eller variable omkostninger?

Afskrivninger er faste omkostninger, fordi de gentages med det samme beløb pr. Periode gennem et aktivs brugstid. Afskrivning kan ikke betragtes som en variabel pris, da den ikke varierer med aktivitetsvolumen. Der er dog en undtagelse. Hvis en virksomhed anvender en brugsbaseret afskrivningsmetode, afskrives der i et mønster, der er mere konsistent med en variabel pris.

For eksempel afskrives en logningsmaskine baseret på det antal timer, den bruges, så afskrivningsomkostningerne varierer med antallet af skårne træer. Hvis disse træer derefter sælges for at generere indtægter, kan det siges, at den relaterede afskrivning opfører sig mere som en variabel pris end en fast pris. Brugsbaserede afskrivningssystemer bruges dog ikke almindeligt, så i de fleste tilfælde kan afskrivninger ikke betragtes som en variabel pris.

Hvis afskrivning betragtes som en fast omkostning, medtages den i tælleren af ​​formlen, der bruges til at beregne en ensartet salg af en virksomhed, hvilket er:

Samlede faste omkostninger ÷ Bidragsmargen% = Break even salg

Hvis afskrivninger betragtes som en variabel omkostning, for hvilken en sag kan argumenteres, hvis der anvendes anvendelsesbaseret afskrivning, bruges den i stedet til at reducere størrelsen af ​​bidragsmargenprocenten i ligningenes nævner.