Obligationsbevis

Et obligationscertifikat er et juridisk dokument, der beskriver en låntagers gæld og betingelserne for, at denne gæld tilbagebetales til investoren. Enheden, der udsteder et obligationscertifikat, kaldes udsteder. Dette certifikat er også beregnet til at vise en investors ejerskab af udstederens gæld. Betingelserne for arrangementet fremgår af certifikatet, herunder følgende:

  • Navnet på udstederen
  • Det beløb, der skal betales tilbage til investoren (kendt som ansigtbeløbet)
  • Datoen for tilbagebetaling
  • Den rentesats, der skal betales på de lånte midler
  • Et unikt certifikatidentifikationsnummer

Hvis obligationen er beregnet til at blive solgt med en rabat i stedet for at betale nogen rente, vil der ikke blive noteret nogen rente på certifikatet.

Det er ikke nødvendigt for udstederen at sende obligationscertifikater til investorer, når en obligation er registreret, da det betyder, at virksomheden fører en intern oversigt over, hvem der ejer hver obligation. Hvis obligationer er udpeget som ihændehaverobligationer, kan den, der har besiddelse af de tilknyttede obligationscertifikater, kræve hoved- og rentebetalinger fra udstederen på de datoer, der er angivet på certifikaterne. Det er således nødvendigt for investorer at opretholde en stram kontrol over deres indehaverobligationscertifikater.