Kortfristede sedler skal betales

Kortfristede sedler er forpligtelser til at betale et specificeret beløb plus renter inden for et år. Disse betalte sedler henviser normalt til tilbagebetaling af lånte midler på kort sigt. Konceptet kan også gælde for betaling af gældskonti, der er konverteret til kortfristede sedler, sandsynligvis fordi køber ikke var i stand til at betale inden for vilkår.

En virksomhed kan vælge at indgå en kortfristet noteordning, når den mener, at renten vil falde i fremtiden. Hvis det er tilfældet, ønsker det at betale den nuværende højere rente i den kortest mulige periode og vil derefter afbetale sedlen og indgå en langsigtet ordning i fremtiden, når renten sandsynligvis er lavere. Alternativt kan en långiver kun tillade, at en notes varighed er mindre end et år, når det er usikkert om låntagerens evne til at forblive økonomisk levedygtig på lang sigt.

Kortfristede noter klassificeres som kortfristede forpligtelser på en virksomheds balance, hvilket kan få virksomheden til at se mindre likvid ud, da flere forpligtelser forfalder til betaling på kort sigt.

Kortvarige noter kan være omsættelige. I så fald har indehaveren af ​​en sådan note ret til at blive betalt det beløb, der er angivet i lånedokumentet, og sælger denne ret ved at overføre sedlen til en tredjepart mod en betaling.