Akkumulerede afskrivninger - udstyr

Akkumuleret afskrivning - udstyr er det samlede afskrivningsbeløb, der er belastet udstyrets aktiv. Kontoen har en naturlig kreditbalance. Saldoen på denne konto er parret med udstyrets materielle anlægskonto for at nå frem til den regnskabsmæssige værdi af alt udstyr. Når udstyr sælges, fjernes den tilknyttede mængde akkumuleret afskrivning fra den akkumulerede afskrivning - udstyrskonto.