Indtjeningskvalitet

Indtjeningskvaliteten refererer til den andel af indtægter, der kan henføres til en virksomheds kerneaktiviteter. Således, hvis en virksomhed rapporterer en stigning i fortjeneste på grund af forbedret salg eller omkostningsreduktioner, anses kvaliteten af ​​indtjeningen for at være høj. Omvendt kan en organisation have indtjening af lav kvalitet, hvis ændringer i dens indtjening vedrører andre problemer, såsom:

  • Aggressiv brug af regnskabsregler

  • Eliminering af LIFO lagerlag

  • Inflation

  • Salg af aktiver til gevinst

  • Stigninger i forretningsrisiko

Generelt reducerer enhver brug af regnskabsmæssige trickery for midlertidigt at styrke indtjeningen kvaliteten af ​​indtjeningen.

Et nøgleegenskab ved indtjening af høj kvalitet er, at indtjeningen let kan gentages over en række rapporteringsperioder, snarere end at være indtjening, der kun rapporteres som et resultat af en engangshændelse. Derudover bør en organisation rutinemæssigt levere detaljerede rapporter om kilderne til deres indtjening og eventuelle ændringer i disse kilders fremtidige tendenser. Et andet kendetegn er, at den rapporterende enhed udøver konservativ regnskabspraksis, således at alle relevante omkostninger indregnes korrekt i den korrekte periode, og indtægterne ikke kunstigt oppustes.

Investorer kan lide at se indtjening af høj kvalitet, da disse resultater har tendens til at gentages i fremtidige perioder og giver flere pengestrømme for investorer. Enheder, der har indtjening af høj kvalitet, har således også større sandsynlighed for høje aktiekurser.