Resultatopgørelsen

Resultatopgørelse oversigt

Resultatopgørelsen præsenterer en virksomheds økonomiske resultater i en angivet periode. Erklæringen kvantificerer mængden af ​​genererede indtægter og udgifter, som en organisation har afholdt i en rapporteringsperiode, samt eventuelt resulterende nettoresultat eller -tab. Resultatopgørelsen er en væsentlig del af de regnskaber, som en organisation frigiver. De øvrige dele af årsregnskabet er balance og pengestrømsopgørelse.

Resultatopgørelsen kan præsenteres af sig selv på en enkelt side, eller den kan kombineres med anden totalindkomstinformation. I sidstnævnte tilfælde kaldes rapportformatet en oversigt over totalindkomst.

Der er ingen krævet skabelon i regnskabsstandarderne for, hvordan resultatopgørelsen skal præsenteres. I stedet dikterer almindelig brug flere mulige formater, som typisk inkluderer nogle eller alle følgende linjeposter:

  • Indtægter

  • Skatteudgift

  • Fortjeneste eller tab efter skat for ophørte aktiviteter og til afhændelse af disse aktiviteter

  • Fortjeneste eller tab

  • Anden totalindkomst, opdelt i hver komponent heraf

  • Samlet totalindkomst

Når der præsenteres information i resultatopgørelsen, skal fokus være på at give information på en måde, der maksimerer informationsrelevansen for læseren. Dette kan betyde, at den bedste præsentation er en, hvor formatet afslører udgifter efter deres art, som vist i det følgende eksempel. Dette format fungerer typisk bedst for en mindre virksomhed.