Gevinst ved salg af aktiver

En gevinst ved salg af aktiver opstår, når et aktiv sælges for mere end dets regnskabsmæssige værdi. Den regnskabsmæssige værdi er aktivets købspris minus eventuelle efterfølgende af- og nedskrivninger. Gevinsten klassificeres som en ikke-operationel post i den sælgende virksomheds resultatopgørelse.

For eksempel køber en virksomhed en maskine til $ 10.000 og registrerer derefter $ 3.000 i afskrivninger, hvilket resulterer i en regnskabsmæssig værdi på $ 7.000. Virksomheden sælger derefter maskinen til $ 7.500, hvilket resulterer i en gevinst ved salg af aktiver på $ 500.