Nettokøb

Nettokøb er defineret som bruttobeløbet af køb foretaget minus fradrag for købsrabatter, returneringer og kvoter. Mængden af ​​nettokøb kan være væsentligt lavere end størrelsen af ​​bruttokøb; denne forskel kan bruges til at måle effektiviteten af ​​indkøbsafdelingen til at opnå prisnedsættelser.