Produktionsafdeling

En produktionsafdeling er en gruppe funktioner inden for en virksomhed, der er ansvarlig for fremstilling af varer. Dette kan omfatte nogle få specialfunktioner med alt andet outsourcet arbejde eller en fuldt fungerende afdeling, der omdanner råvarer, samler komponenter til færdige varer og pakker dem.

Produktionsafdelingen kan være den største organisation inden for en virksomhed. Det kan være medarbejdermekanik, maskinopsætningsspecialister, vedligeholdelsespersonale og maskinoperatører.

Et nøglefokus for produktionsafdelingen er effektivitet. Til dette formål overvåges og understøttes flaskehalsoperationen inden for anlægget, så kapacitet (indtægter minus variable omkostninger) maksimeres.