Pengestrømsafdækning

En pengestrømsafdækning er en afdækning af eksponeringen over for variation i pengestrømme for et specifikt aktiv eller en forpligtelse eller for en forventet transaktion, der kan henføres til en bestemt risiko. Det er kun muligt at afdække de risici, der er forbundet med en del af et aktiv, en forpligtelse eller en forventet transaktion, så længe effektiviteten af ​​den relaterede sikring kan måles. Regnskabet for en pengestrømsafdækning er som følger:

  • Afdækningsgenstand . Indregne den effektive del af gevinst eller tab i anden totalindkomst, og indregne den ineffektive del af gevinst eller tab i indtjening.

  • Afdækket genstand . Indledningsvis indregner den effektive del af gevinst eller tab i anden totalindkomst. Omklassificer disse gevinster eller tab i indtjening, når den forventede transaktion påvirker indtjeningen.

Et nøgleproblem med pengestrømsafdækning er, hvornår gevinster eller tab i indtjening skal indregnes, når sikringstransaktionen vedrører en forventet transaktion. Disse gevinster eller tab skal omklassificeres fra anden totalindkomst til indtjening, når den sikrede transaktion påvirker indtjeningen.

Pengestrømsafdækningsregnskab bør afsluttes med det samme, hvis en af ​​følgende situationer opstår:

  • Afdækningsordningen er ikke længere effektiv

  • Sikringsinstrumentet udløber eller afsluttes

  • Organisationen tilbagekalder afdækningsbetegnelsen