Afskrivning på rabat på obligationer, der skal betales

En virksomhed eller regering kan udstede obligationer, når den har brug for en langsigtet kilde til kontant finansiering. Når en organisation udsteder obligationer, betaler investorerne sandsynligvis mindre end pålydende pålydende, når den angivne rente på obligationerne er lavere end den gældende markedsrente. Ved at gøre dette tjener investorer et større afkast på deres reducerede investering. I så fald gemmer den udstedende enhed beløbet på denne rabat (forskellen mellem pålydende værdi og det betalte beløb) på en kontraforpligtelseskonto og afskriver størrelsen på denne nedsatte betaling over obligationernes løbetid, hvilket øger det beløb, som virksomheden registrerer som renteudgift. Nettoresultatet er et samlet indregnet beløb af renteomkostninger i løbet af obligationens løbetid, der er større end det rentebeløb, der faktisk er betalt til investorer.Det indregnede beløb svarer til markedsrenten på det tidspunkt, hvor obligationerne blev solgt. Konceptet beskrives bedst med følgende eksempel.

Eksempel på amortisering af en obligationsrabat

ABC International udsteder $ 10.000.000 obligationer til en rente på 8%, hvilket er noget lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Derfor betaler investorer mindre end obligationernes pålydende værdi, hvilket øger den effektive rentesats, de modtager. Således modtager ABC ikke pålydende værdi på $ 10.000.000 for obligationerne, men snarere $ 9.900.000, hvilket er en rabat fra obligationernes pålydende værdi. ABC registrerer den første modtagelse af kontanter med denne post: