Standardomkostningsvarians

En standardomkostningsvarians er forskellen mellem en standardomkostning og en faktisk omkostning. Denne afvigelse bruges til at overvåge en virksomheds omkostninger, hvor ledelsen tager skridt, når der opstår en væsentlig negativ afvigelse. Den standard, hvorfra variansen beregnes, kan afledes på flere måder. For eksempel:

  • Standardomkostningerne for en komponent er baseret på den forventede indkøbsvolumen under en bestemt kontrakt med en leverandør.
  • Standardomkostningerne til arbejdskraft er baseret på en tids- og bevægelsesundersøgelse, justeret for nedetid.
  • Standardomkostningerne til at betjene en maskine er baseret på forventede kapacitetsniveauer, hjælpepriser og planlagte vedligeholdelsesomkostninger.

En standardomkostningsvarians kan være ubrugelig, hvis standardbaseline ikke er gyldig. For eksempel kan en indkøbschef forhandle om en høj standardomkostning for en nøglekomponent, som er let at matche. Eller et teknisk team antager for høj produktionsvolumen ved beregning af direkte arbejdsomkostninger, så de faktiske arbejdsomkostninger er meget højere end standardomkostningerne. Det er således vigtigt at forstå, hvordan standardomkostningerne stammer, før man stoler på de afvigelser, der beregnes ud fra dem.

Der er mange typer standardomkostningsafvigelser, herunder følgende:

  • Fast overheadforbrugsvarians
  • Arbejdsfrekvensafvigelse
  • Købsprisafvigelse
  • Variabel overheadforbrugsvarians