Par obligation

En parobligation er en obligation, der sælger til sin nøjagtige pålydende værdi. Dette betyder typisk, at en obligation sælger for $ 1.000, da dette er pålydende værdi for de fleste obligationer. En parobligation vil have et afkast til investoren, der svarer til det kuponbeløb, der er knyttet til obligationen.

Det er yderst usædvanligt, at en obligation handler til sin nøjagtige pålydende værdi, da den nuværende markedsrente altid varierer, enten over eller under den rentesats, der følger af en obligations kuponbeløb.

Som et eksempel på forskellene mellem markedsrenter og pålydende værdi på en obligation, sælger ABC International obligationer med en kuponrente på 6%. Markedsrenten på tidspunktet for obligationssalget er dog 7%. Derfor betaler investorer mindre end obligationens pålydende værdi for at opnå den effektive 7% -rente, som de ønsker. Hvis markedsrenten efterfølgende falder til 4%, vil kuponrenten på obligationen se mere attraktiv ud, og investorerne byder op på obligationens pris. Således opstår der sandsynligvis kun en parobligationssituation i de korte øjeblikke, hvor markedsrenten er nøjagtigt tilpasset kuponrenten.

Lignende vilkår

Et andet udtryk for en parobligation er at sige, at en obligation sælger til pari.