Kontra egenkapital konto

En kontrakapitalkonto er en aktiekonto med en negativ saldo. Dette betyder, at kontoen har en netto-debet-saldo. Denne konto reducerer en virksomheds samlede kapital. Eksempler på kontrakapitalregnskaber er:

  • Egne aktier (afspejler det beløb, som en virksomhed har betalt for at købe aktier tilbage fra investorer)

  • Ejerens tegningskonto (viser det beløb, der er udbetalt til en ejer)