Yderligere indbetalt kapital

Yderligere indbetalt kapital er enhver betaling modtaget fra investorer for aktier, der overstiger aktiens nominelle værdi. Konceptet gælder for betalinger modtaget for enten almindelig aktie eller foretrukket lager. Parværdien er typisk sat ekstremt lavt, så det meste af det beløb, som investorer betaler for aktier, registreres som yderligere indbetalt kapital. Parværdien sættes almindeligvis til $ 0,01 og er trykt på aktiecertifikatet. Der anvendes lave pari-værdier, fordi mange statsregeringer giver mandat til, at aktier ikke kan sælges til priser under deres pari-værdier.

Der er ingen ændring i den ekstra indbetalte kapitalkonto, når et selskabs aktier handles på et sekundært marked mellem investorer, da de beløb, der udveksles under disse transaktioner, ikke involverer det selskab, der udstedte aktierne.

For eksempel godkender bestyrelsen for en virksomhed 10.000.000 aktier af almindelig aktie til en pålydende værdi på $ 0,01. Virksomheden sælger derefter 1.000.000 af disse aktier for hver $ 5. For at registrere modtagelse af kontanter registrerer virksomheden en debet på $ 5.000.000 på kontokontoen, $ 10.000 til den almindelige aktiekonto og $ 4.990.000 på den ekstra indbetalte kapitalkonto.

Den ekstra indbetalte kapitalkonto og den tilbageholdte indtjeningskonto indeholder typisk de største saldi i egenkapitalafsnittet på balancen.

Lignende vilkår

Yderligere indbetalt kapital kaldes også indskudskapital, der overstiger pari.