Er leverancer et aktuelt aktiv?

Forsyninger debiteres normalt, når de erhverves. Dette skyldes, at deres omkostninger er så lave, at det ikke er værd at bruge bestræbelserne på at spore dem som et aktiv i en længere periode. Hvis beslutningen er taget om at spore leverancer som et aktiv, klassificeres de normalt som et aktuelt aktiv. For at blive klassificeret som et aktuelt aktiv skal der være en rimelig forventning om, at leverancerne vil blive brugt inden for de næste 12 måneder. Hvis ikke, klassificeres leverancerne i stedet som langsigtede aktiver. Når forsyninger klassificeres som aktiver, er de normalt inkluderet i en separat lagerbeholdningskonto, som derefter betragtes som en del af klyngen af ​​lagerregnskaber. I så fald vises leverancer inden for linjeposten "lager" i balancen.