Prisvariation

Prisvariation er den faktiske enhedsomkostning for en købt vare minus dens standardomkostninger ganget med mængden af ​​faktiske købte enheder. Formlen for prisvariation er:

(Faktiske afholdte omkostninger - standardomkostninger) x Faktisk mængde købte enheder

= Prisvariation

Hvis de faktiske afholdte omkostninger er lavere end standardomkostningerne, betragtes dette som en gunstig prisafvigelse. Hvis de faktiske afholdte omkostninger er højere end standardomkostningerne, betragtes dette som en ugunstig prisafvigelse. Imidlertid kan opnåelse af en gunstig prisafvigelse muligvis kun opnås ved køb af varer i store mængder, hvilket kan bringe virksomheden i fare for aldrig at bruge noget af sin beholdning. Omvendt kan indkøbsafdelingen være forpligtet til at have meget lidt lager ved hånden og køber således materialer i meget små mængder, hvilket har tendens til at resultere i ugunstige prisafvigelser. Således har en virksomheds driftsplan tendens til at drive de typer prisafvigelser, som den pådrager sig.

Prisvarianskonceptet kan anvendes på enhver form for pris. For eksempel er der arbejdshastighedsvariansen for arbejdsomkostninger, variansen for købsprisen for materialer, den variable varianter af faste omkostninger for variabel overhead og den faste varians for faste omkostninger for faste omkostninger.