Når beholdningsejerskab sker under FOB-vilkår

Udtrykket FOB er en forkortelse af gratis om bord. Hvis varer sendes til FOB-destination, betales transportomkostninger af sælgeren, og ejendomsretten passerer først, før transportøren leverer varerne til køberen.

Disse varer er en del af sælgerens beholdning under transport. Hvis varer sendes til FOB-forsendelsessted, betales transportomkostninger af køberen, og ejendomsretten passerer, når transportøren overtager varerne. Disse varer er en del af købers beholdning under transport. Udtrykkene FOB-destination og FOB-forsendelsespunkt angiver ofte et bestemt sted, hvor ejendomsretten til varerne overføres, såsom FOB Denver. Dette betyder, at sælgeren bevarer ejendomsretten og risikoen for tab, indtil varerne leveres til en fælles transportør i Denver, der fungerer som agent for køberen. Begrundelsen for disse beslutninger stammer fra agenturlovgivningen, da overdragelse af ejendomsretten er betinget af, om transportøren med fysisk besiddelse af varerne fungerer som agent for sælger eller køber.