Indsamlingscyklussen

Indsamlingscyklussen er det antal dage, det tager at indsamle tilgodehavender. Foranstaltningen er vigtig for at spore en virksomheds evne til at yde en rimelig kredit til værdige kunder såvel som for at indsamle tilgodehavender rettidigt. Konceptet er ikke det samme som konverteringscyklussen for kontanter, som er en længere periode, der begynder med udstrømningen af ​​kontanter til at betale for varer og slutter med den efterfølgende modtagelse af kontanter fra salget af disse varer. Beregningen for opkrævningscyklussen er at opdele det årlige kreditsalg med 365 og opdele resultatet i gennemsnitlige tilgodehavender. Formlen er:

Gennemsnitlige tilgodehavender ÷ (årligt kreditsalg ÷ 365)

Indsamlingscyklussen skal holdes så kort som muligt af følgende årsager:

 • Hurtig opkrævning betyder flere kontanter, hvilket reducerer en virksomheds lånebehov

 • En ældre faktura er muligvis ikke acceptabel som sikkerhed for et lån

 • En ældre faktura er muligvis ikke acceptabel til diskontering af fakturaer

 • En faktura er generelt sværere at indsamle, jo længere den forbliver udestående

Omvendt kan det være acceptabelt at have en længere kontantindsamlingscyklus, hvis ledelsen bruger en afslappet kreditpolitik for at udvide kredit til mere marginale kunder, hvor sandsynligheden for opkrævning er lavere end normalt.

Du bør altid forsøge at indsamle ubetalte tilgodehavender hurtigere for at fremskynde pengestrømmen. Flere teknikker til at gøre det er:

 • Faktura straks . Udsted altid en faktura til kunden, så snart levering af varen eller levering af tjenesterne er afsluttet. Ellers forsinker du opkrævningen ved aldrig at give kunden noget dokument at betale for.

 • Kontakt kunden inden forfaldsdatoen . Det kan være omkostningseffektivt at kontakte disse kunder med større udestående tilgodehavender inden fakturaens forfaldsdatoer. Årsagen er, at du muligvis afslører et betalingsproblem, som du kan begynde at arbejde med straks snarere end flere uger senere, når du normalt bemærker problemet.

 • Dunning breve . Send en automatisk meddelelse til kunden og minde dem om, at en betaling er ved at blive forfalden eller nu er forfalden. Der er en række forskellige måder at sende et svimlende brev for at tiltrække modtagerens opmærksomhed, f.eks. Ved levering natten over.

 • Få betaling af ubestridte beløb . Hvis en kunde klager over en bestemt linjepost på en faktura, skal du insistere på, at kunden betaler for alle de andre linjeposter - mens du fortsætter med at undersøge den ene vare, der er omtvistet.

 • Personligt besøg . Det er meget sværere for en kunde at udsætte en betaling, når du sidder foran dem. Det er klart, at det kun er omkostningseffektivt for meget store forfaldne saldi.

 • Sælger indsamler . Hvis din virksomhed bruger et praktisk salgspersonale til at foretage salg, har disse mennesker de bedste kontakter hos en kunde og er derfor i den bedste position til at opkræve betaling.

 • Tag varerne tilbage . Hvis kunden simpelthen ikke kan betale, og du solgte den merchandise, så prøv at gendanne og videresælge merchandisen.

 • Udsted advokatbreve . Også kendt som et "nastygram", dette er en trussel om sagsanlæg uden faktisk at tage sagsanlæg. Det er en relativt billig måde at involvere en advokat og udstedes normalt på advokatens brevpapir.

 • Aflever til indsamlingsbureauet . Hvis ingen anden metode fungerer, skal du aflevere kontoen til et indsamlingsbureau, som kan være mere aggressiv med sine indsamlingsaktiviteter, end du er villig til at være.