Lønomkostninger

Lønomkostninger er det beløb, der lønnes til medarbejderne til gengæld for tjenester, de leverer til en virksomhed. Udtrykket kan også antages at omfatte omkostningerne ved alle relaterede lønskatter, såsom arbejdsgiverens matchende betalinger til Medicare og social sikring.

I et kontantbasisfirma er lønudgifter de kontanter, der betales i en regnskabsperiode for lønninger og lønninger. I et periodiseringsselskab er lønudgifter det antal lønninger og lønninger, som ansatte har optjent i perioden, uanset om disse beløb blev betalt i den periode.

Lønudgifter kan være den største udgift, som et selskab afholder, især når det er i en serviceindustri, hvor indtægterne er direkte relateret til arbejdstiden. Omvendt kan lønudgifter være en meget mindre væsentlig andel af de samlede udgifter i en virksomhed, der er anlægsintensiv, såsom et olieraffinaderi.