Gennemsnitlig afkast

Den gennemsnitlige afkast er den gennemsnitlige årlige pengestrøm, der genereres i løbet af en investerings løbetid. Denne sats beregnes ved at samle alle forventede pengestrømme og dividere med det antal år, som investeringen forventes at vare. For eksempel forventes en investering i fast ejendom at generere afkast på $ 22.000 i det første år, $ 32.000 i det andet år og $ 36.000 i det tredje år. Gennemsnittet af dette beløb er $ 30.000. Den oprindelige investering var $ 300.000, så den gennemsnitlige afkast er 10% (beregnet som det gennemsnitlige $ 30.000 afkast divideret med $ 300.000 investeringen).

Hovedfejlen ved denne beregning er, at den ikke tager højde for tidsværdien af ​​penge. Pengestrømme i senere perioder er mindre værd end pengestrømme i nyere perioder.