Forholdet mellem regnskaber

Regnskabet består af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Disse tre udsagn er indbyrdes forbundne på flere måder, som bemærket i de følgende punkter:

  • Nettoindtægts tallet i resultatopgørelsen føjes til linjeposten tilbageholdt indtjening i balancen, som ændrer den kapital, der er opført på balancen.
  • Nettoresultatet vises også som en linjepost i pengestrømme fra driftsaktivitet i pengestrømsopgørelsen.
  • Ændringer i forskellige linjeposter i balancen rulles frem i pengestrømslinjeposterne, der er angivet i pengestrømsopgørelsen. For eksempel vises en stigning i det udestående beløb i både passivsektionen på balancen (som en løbende saldo) og i pengestrømme fra finansieringsaktivitetsafsnittet i opgørelsen af ​​pengestrømme (i størrelsen af ​​den inkrementelle lave om).
  • Den endelige pengesaldo i balancen vises også i pengestrømsopgørelsen.
  • Køb, salg eller anden disposition af aktiver fremgår af både balancen (som en aktivreduktion) og resultatopgørelsen (som en gevinst eller et eventuelt tab).

Kort sagt er årsregnskabet stærkt indbyrdes forbundne. Derfor skal man gennemgå et årsregnskab ved gennemgang af en organisations regnskaber for at få et komplet billede af dets økonomiske situation.