Princip for økonomisk enhed

Princippet om økonomisk enhed fastslår, at en virksomheds enheds registrerede aktiviteter skal holdes adskilt fra den registrerede aktivitet hos dens ejer (e) og andre forretningsenheder. Dette betyder, at du skal føre separate regnskabsoptegnelser og bankkonti for hver enhed og ikke blande deres ejers eller forretningspartneres aktiver og passiver med dem. Du skal også knytte enhver forretningstransaktion til en enhed.

En forretningsenhed kan antage en række forskellige former, såsom enkeltmandsvirksomhed, partnerskab, selskab eller regeringsagentur. Den forretningsenhed, der oplever størst problemer med det økonomiske enhedsprincip, er enkeltmandsvirksomhed, da ejeren rutinemæssigt blander forretningstransaktioner med sine egne personlige transaktioner.

Det er almindeligt at betragte en almindeligt ejet gruppe af forretningsenheder som en enkelt enhed med henblik på at oprette konsoliderede årsregnskaber for koncernen, så princippet kan betragtes som gældende for hele koncernen, som om det var en enkelt enhed.

Princippet om økonomisk enhed er en særlig bekymring, når virksomheder lige er startet, for det er når ejerne mest sandsynligt vil blande deres midler med virksomhedens. Et typisk resultat er, at en uddannet revisor skal hentes, efter at en virksomhed begynder at vokse, for at sortere igennem tidligere transaktioner og fjerne dem, der skal være mere passende knyttet til ejerne.

Lignende vilkår

Princippet om økonomisk enhed er også kendt som forretningsforudsætningen, forretningsenhedsprincippet, enhedsforudsætningen, enhedsprincippet og den økonomiske enhedsforudsætning.