Bidrag til margen

Bidragsmargenforholdet er forskellen mellem en virksomheds salg og variable omkostninger udtrykt i procent. Den samlede margen genereret af en virksomhed repræsenterer den samlede indtjening, der er tilgængelig for at betale for faste omkostninger og generere et overskud. Når det anvendes på et individuelt salg af enheden, udtrykker forholdet den andel af fortjeneste, der genereres ved det specifikke salg.

Dækningsbidraget skal være relativt højt, da det skal være tilstrækkeligt til også at dække faste udgifter og administrationsomkostninger. Foranstaltningen er også nyttig til at bestemme, om der skal tillades en lavere pris i særlige prisfastsættelsessituationer. Hvis bidragsmargenforholdet er for lavt eller negativt, ville det være uklogt at fortsætte med at sælge et produkt til det prispunkt, da virksomheden ville have betydelige problemer med at tjene overskud på lang sigt. Der er dog tilfælde, hvor det kan være acceptabelt at sælge en pakke med varer og / eller tjenester, hvor individuelle varer i pakken har en negativ bidragsmargen, så længe bidragsmarginen for hele pakken er positiv. Forholdet er også nyttigt til bestemmelse af det overskud, der vil opstå fra forskellige salgsniveauer (se følgende eksempel).

Bidragsmarginen er også nyttig til bestemmelse af indvirkningen på overskuddet af ændringer i salget. Især kan det bruges til at estimere faldet i fortjeneste, hvis salget falder, og det er også et standardværktøj i formuleringen af ​​budgetter.

For at beregne bidragmargenforholdet divideres bidragsmarginen med salg. Bidragsmargenen beregnes ved at trække alle variable omkostninger fra salget. Formlen er:

(Salg - Variable omkostninger) ÷ Salg = forholdsmæssig margen

For at beregne bidragsmarginen, der bruges i tælleren i den foregående beregning, trækkes alle variable udgifter fra salget.

For eksempel sælger Iverson Drum Company trommesæt til gymnasier. I den seneste periode solgte det $ 1.000.000 trommesæt, der havde relaterede variable udgifter på $ 400.000. Iverson havde faste udgifter på 660.000 dollars i perioden, hvilket resulterede i et tab på 60.000 dollars.