Virksomhedssammenslutning

En virksomhedssammenslutning er en transaktion, hvor den overtagende virksomhed får kontrol over en anden virksomhed (den overtagne virksomhed). Virksomhedssammenslutninger er en almindelig måde for virksomheder at vokse i størrelse frem for at vokse gennem organiske (interne) aktiviteter.

En virksomhed er et integreret sæt af aktiviteter og aktiver, der kan give et afkast til investorer i form af udbytte, reducerede omkostninger eller andre økonomiske fordele. En virksomhed har typisk input, processer og output. En enhed i udviklingsfasen har muligvis endnu ikke output, i hvilket tilfælde du kan erstatte andre faktorer, såsom at have startet operationer og have planer om at producere output og have adgang til kunder, der kan købe output.

En virksomhedssammenslutning er ikke dannelsen af ​​et joint venture, og det involverer heller ikke erhvervelse af et sæt aktiver, der ikke udgør en virksomhed.

Når der er en forretningskonsolidering, rapporterer overtageren derefter konsoliderede resultater, der kombinerer sine egne regnskaber med den overtagne virksomheds. Den overtagende virksomhed medtager ikke i den konsoliderede regnskab for den overtagne virksomhed for rapporteringsperioder før overtagelsestidspunktet.