Monetært aktiv

Et monetært aktiv er et aktiv, hvis værdi er angivet i eller konverterbar til et fast kontantbeløb. Således vil $ 50.000 i kontanter nu stadig blive betragtet som $ 50.000 i kontanter et år fra nu. Eksempler på monetære aktiver er kontanter, investeringer, tilgodehavender og tilgodehavender. Udtrykket kan defineres nærmere for at udelukke aktiver, der ikke let kan konverteres til kontanter (såsom langsigtede investeringer eller tilgodehavender). Alle monetære aktiver betragtes som omsætningsaktiver og indberettes som sådan på en virksomheds balance.

I et inflationært miljø vil monetære aktiver falde i værdi, medmindre de investeres i rentebærende eller styrkende aktiver, der giver afkast, der svarer til eller overstiger inflationen.

Langfristede aktiver såsom anlægsaktiver betragtes ikke som monetære aktiver, da deres værdier falder over tid.