Afskrivningsgrundlag

Afskrivningsgrundlag er det beløb på et anlægs aktiv, der kan afskrives over tid. Dette beløb er anskaffelsesprisen for et aktiv minus dets estimerede bjærgningsværdi ved slutningen af ​​dets brugstid. Anskaffelsesomkostninger er købsprisen på et aktiv plus de omkostninger, der er afholdt for at sætte aktivet i drift. Således kan anskaffelsesomkostningerne omfatte moms, told, fragtomkostninger, ændringer på stedet (såsom ledninger eller en betonpude til aktivet), installationsgebyrer og testomkostninger.

Mange organisationer planlægger at bruge et aktiv og derefter skrot det. I så fald antager de, at der ikke er nogen bjærgningsværdi, i hvilket tilfælde afskrivningsgrundlaget for et aktiv er det samme som dets omkostninger.

For eksempel køber en virksomhed en maskine til $ 100.000 og estimerer, at maskinen vil have en bjærgningsværdi på $ 10.000 ved afslutningen af ​​dens brugstid. Derfor er afskrivningsgrundlaget for maskinen $ 90.000, der beregnes som følger:

$ 100.000 Købspris - $ 10.000 Salvage værdi = $ 90.000 Afskrivningsgrundlag

Virksomheden bruger derefter en afskrivningsmetode, såsom den lineære metode, til gradvist at opkræve afskrivningsgrundlaget på $ 90.000 til udgift over maskinens brugstid.