Kapitalgevinstudbytte

Kapitalgevinstudbytte er den procentvise prisstigning på en investering. Det beregnes som stigningen i prisen på en investering divideret med den oprindelige anskaffelsespris. For eksempel, hvis en sikkerhed købes for $ 100 og senere sælges for $ 125, er kapitalgevinstudbyttet 25%. Hvis prisen på en investering falder under købsprisen, er der ikke noget kapitalgevinstudbytte.

Dette koncept inkluderer ikke modtaget udbytte; det er kun baseret på ændringer i prisen på en investering. For at beregne det samlede afkast på en aktie skal en investor kombinere kapitalgevinstudbyttet og udbytteudbyttet.