Påløbne omkostninger

Påløbne omkostninger er omkostningerne ved varer eller tjenester modtaget eller afholdt i en periode, hvor manglen på en leverandørs fakturering tvinger køberen til at påløbe de relaterede omkostninger. Manglen på leverandørfakturering skyldes typisk, at fakturaen er i transit og ikke kommer fra leverandøren, før bøgerne er lukket i rapporteringsperioden.

En omkostning akkumuleres med en journalpost, der inkluderer købsvirksomhedens bedste skøn over omkostningerne ved de modtagne varer eller tjenester. Disse oplysninger kan komme fra en godkendende indkøbsordre. Denne post er oprettet som en omvendt post, så den automatisk bakkes ud af regnskabssystemet i den næste rapporteringsperiode, når leverandørfakturaen formodentlig ankommer.

Selvom brugen af ​​påløbne omkostninger resulterer i mere nøjagtige årsregnskaber, kræver de også et betydeligt arbejde at undersøge og spore. Derfor påløber de fleste organisationer kun omkostninger, når de pågældende beløb overstiger en væsentlighedsgrænse; under denne tærskel er det ikke omkostningseffektivt at registrere dem.

Påløbne omkostninger bruges ikke i en virksomhed, der opererer under kontantgrundlaget for regnskab, da det kun registrerer transaktioner, når der er en overførsel af kontanter. I et kontantsystem registreres omkostninger, når de betales, hvilket har en tendens til at forsinke indregning af omkostninger.

Som et eksempel på påløbne omkostninger modtager et firma varer fra en leverandør den sidste dag i måneden, for hvilket det faktureres $ 10.000. Leverandørens faktura er endnu ikke ankommet, når virksomheden lukker sine bøger for måneden, så controlleren opretter en påløbne omkostninger med en debitering på $ 10.000 på lagerkontoen og en kredit på den akkumulerede forpligtelseskonto. I begyndelsen af ​​den næste måned vendes denne post, og leverandørfakturaen registreres, når den ankommer.