Likviditetsforhold

Likviditetsforhold er målinger, der bruges til at undersøge en organisations evne til at betale sine kortsigtede forpligtelser. Likviditetsforhold anvendes ofte af potentielle kreditorer og långivere til at beslutte, om kredit eller gæld skal udvides til henholdsvis virksomheder.

Disse forhold sammenligner forskellige kombinationer af relativt likvide aktiver med størrelsen af ​​kortfristede forpligtelser, der er angivet i en organisations seneste balance. Jo højere forhold, jo bedre er et firmas evne til at betale sine forpligtelser rettidigt. Eksempler på likviditetsforhold er:

  • Aktuelt forhold . Dette forhold sammenligner kortfristede aktiver med kortfristede forpligtelser. Dens største fejl er, at den inkluderer beholdning som et aktuelt aktiv. Beholdning er muligvis ikke så let at konvertere til kontanter, og det er måske ikke en god indikator for likviditet.

  • Hurtigt forhold . Dette er det samme som det aktuelle forhold, men ekskl. Beholdning. Derfor skal de fleste resterende aktiver let konverteres til kontanter inden for en kort periode.

  • Kontantforhold . Dette forhold sammenligner kun kontante og let konvertible investeringer med kortfristede forpligtelser. Som sådan er det den mest konservative af alle likviditetsforhold, og det er derfor nyttigt i situationer, hvor kortfristede forpligtelser forfalder til betaling på meget kort sigt.