Målfastsættelse

Target-prissætning er processen med at estimere en konkurrencedygtig pris på markedet og anvende et firmas standardoverskudsmargen på denne pris for at nå frem til den maksimale pris, som et nyt produkt kan have. Et designteam forsøger derefter at oprette et produkt med de nødvendige funktioner inden for den forudindstillede begrænsning af omkostningerne. Hvis teamet ikke kan færdiggøre produktet inden for omkostningsbegrænsningen, afsluttes projektet. Ved at tage denne tilgang kan et firma forsikre sig om at tjene en rimelig fortjeneste på tværs af sin produktlinje uden at blive belastet af produkter med lav rentabilitet. Men hvis standardoverskudsmarginen er sat for højt, er det muligvis ikke muligt at udvikle meget mange produkter inden for omkostningsbegrænsningen.