Sådan beregnes salgsmargenen

Salgsmargen er den fortjeneste, der genereres ved salg af et produkt eller en tjeneste. Det bruges til at analysere overskud på niveauet for en individuel salgstransaktion snarere end for en hel virksomhed. Ved at analysere salgsmargener kan man identificere, hvilke produkter der sælges, der er mest (og mindst) rentable. For at beregne salgsmargenen skal du trække alle omkostninger i forbindelse med et salg fra nettobeløbet, der genereres ved salget. De nøjagtige komponenter i denne beregning vil variere efter virksomhedstype, men vil generelt omfatte følgende punkter:

+ Indtægter

- Salgsrabatter og kvoter

- Udgifter til solgte varer eller tjenester

- Salgskommission

= Salgsmargen

For at beregne salgsmargenen i procent, divider salgsmargenen, der er afledt i den foregående beregning, med nettosalget.

For eksempel sælger et firma en konsulentordning for $ 100.000. Som en del af aftalen tildeles kunden 10% rabat. Virksomheden afholder $ 65.000 i arbejdsomkostninger i forbindelse med arrangementet. Der er en 2% provision forbundet med salget. Den resulterende salgsmargenberegning er:

+ $ 100.000 indtægter

- 10.000 salgsrabatter

- 65.000 arbejdsomkostninger

2.000 Kommissionen

= $ 23.000 salgsmargen

Salgsmargen kan beregnes for en individuel salgstransaktion eller for en salgsgruppe. For eksempel kan en virksomhed have solgt software, uddannelse og installationssupport som en pakkeaftale til en kunde. I dette tilfælde er salgsmargenen for hele salgspakken den mest relevante, da sælgeren muligvis ikke har været i stand til at gennemføre salget, medmindre det indeholdt alle komponenterne i pakken.

En anden variation i beregningen er at kompilere salgsmargenen efter sælger. Dette kan være nyttigt til bestemmelse af sælgers præstationsniveauer eller til beregning af forskellige provisioner eller bonusser.

Salgsmargenberegningen er kun en mellemmargen; det inkluderer ikke en række overheadomkostninger, og det kan således give marginer, der ikke er indikative for en virksomheds samlede rentabilitetsniveau. For denne mere omfattende opfattelse af rentabilitet skal man kompilere nettofortjenestemargenen.