Resumé af væsentlig regnskabspraksis

Resuméet af væsentlig regnskabspraksis er et afsnit af fodnoter, der ledsager en virksomheds regnskaber, der beskriver de vigtigste politikker, der følges af regnskabsafdelingen. Dette resume er normalt placeret i eller nær begyndelsen af ​​fodnoterne. Politikoversigten er pålagt af den gældende regnskabsramme (såsom GAAP eller IFRS). Disse rammer kræver, at en organisation offentliggør sine vigtigste politikker, hensigtsmæssigheden af ​​disse politikker, og hvordan de påvirker virksomhedens rapporterede økonomiske stilling.

Offentliggørelse af regnskabspraksis er især vigtig i situationer, hvor en organisation vælger at følge politikker, der afviger fra de politikker, der generelt anvendes inden for sin branche. Ved at gennemgå disse politikker vil investeringssamfundet have en bedre forståelse af, hvordan den anvendte regnskabspraksis kan ændre en virksomheds rapporterede økonomiske resultater og økonomiske stilling.

Politikoversigten kan omfatte politikker fra en bred vifte af operationelle og finansielle områder, herunder likvide beholdninger, tilgodehavender, immaterielle aktiver, aktivnedskrivning, værdiansættelse af beholdning, typer af forpligtelser, indtægtsindregning og aktiverede omkostninger.