Modtagelsesprocedure

En modtagelsesprocedure er nødvendig for at inspicere alle indgående varer korrekt, markere dem med tags og registrere dem som modtagne.

Undersøg indgående varer (modtagende personale)

  1. Efter modtagelse af en levering skal du matche de modtagne varer til beskrivelsen angivet på den ledsagende konnossement samt beskrivelsen på den tilhørende indkøbsordre. Større uoverensstemmelser kan føre til afvisning af de leverede varer.
  2. Hvis der ikke er nogen godkendende indkøbsordre, og indkøbschefen ikke udsteder et frafald, skal du afvise de leverede varer.
  3. Brug en fortrykt modtagende tjekliste til at inspicere hver levering. Varer, der sandsynligvis kræver gennemgang, er den modtagne mængde, sammenligning med en kvalitetstærskel og datoen og tidspunktet for modtagelsen. Bemærk eventuelle afvigelser på tjeklisten. Start checklisten, når gennemgangen er gennemført.
  4. Underskriv en fotokopi af konnossementet for at indikere, at leveringen er inspiceret og accepteret.

Identificer og tag alle modtagne beholdninger (modtagende personale)

  1. Identificer hver vare i en levering, og sørg for, at den er korrekt mærket med et stregkodetag, der inkluderer varenummer, mængde og måleenhed. Hvis der er en vis usikkerhed om, hvilket varenummer der skal bruges, skal du konsultere det seniorlagerpersonale eller indkøbsafdelingen.

Log ind modtagne varer (modtagende personale)

  1. Opdater modtagelsesloggen med dato og tidspunkt for modtagelse af hver levering samt navnet på afsenderen, leverandøren, indkøbsordrenummer og beskrivelse af de modtagne varer.
  2. Send en kopi af den underskrevne konnossement til fakturering i regnskabsafdelingen.
  3. Indsend hovedkopien af ​​fakturering efter dato i lagerets arkiveringsområde.

Bemærk: Hvis en levering ankommer, når der foretages en fysisk lageroptælling, skal du adskille varerne i et tydeligt markeret lagerområde og ikke registrere disse varer i lagerdatabasen, før den fysiske optællingsproces er afsluttet.