Udtømningsomkostninger

Udtømningsomkostninger er et gebyr på overskud for brug af naturressourcer. Beregningen af ​​udgiften er at multiplicere antallet af forbrugte enheder af naturressourcerne med prisen pr. Enhed. Omkostningen pr. Enhed stammer fra aggregering af de samlede omkostninger til køb, udforskning og udvikling af naturressourcerne divideret med det samlede antal enheder, der forventes udvundet.

For eksempel har et kulmineselskab købt mineralrettigheder for $ 10.000.000 og brugt yderligere $ 2.000.000 til at udvikle ejendommen. Firmaet forventer at udvinde 500.000 tons kul. Baseret på disse oplysninger vil udtømningshastigheden være $ 12.000.000 divideret med 500.000 tons eller $ 24 pr. Ton. I den seneste periode ekstraherede virksomheden 1.000 tons, for hvilken den relaterede udtømningsomkostning er $ 24.000.

Udtømningskonceptet bruges mest i minedrift, tømmer og olie- og gasindustrien, hvor efterforsknings- og udviklingsomkostninger aktiveres, og udtømning er nødvendig som et logisk system til at opkræve disse omkostninger til udgifter.