Afholdte omkostninger

En afholdt omkostning er en omkostning, som en virksomhed er forpligtet for, selvom den endnu ikke har modtaget en faktura fra en leverandør som dokumentation for omkostningerne. Dette er et periodiseringsregnskabskoncept.

For eksempel bruger en produktionsoperation en stor mængde elektricitet i januar måned, hvorefter det lokale elselskab fakturerer det $ 25.000 for elforbruget, som virksomheden modtager i februar og betaler i marts. Virksomheden afholder el-omkostningerne i januar, så det skal registrere de relaterede omkostninger i januar.

Hvis virksomheden i stedet havde brugt det kontante grundlag for regnskab, ville det afholdte omkostningsbegreb ikke gælde, og derfor registrerede virksomheden ikke omkostningerne, før den betalte fakturaen i marts. Dette ville indføre en to måneders forsinkelse i indregning af udgifter.