Forventet afkast

Det forventede afkast er det investeringsafkast, som en investor forventer at modtage. Det beregnes ved at estimere sandsynligheden for en fuld vifte af afkast på en investering, med sandsynlighederne til 100%. For eksempel overvejer en investor at foretage en risikabel investering på $ 100.000, hvor der er 25% chance for slet ikke at få noget afkast. Der er også en 50% sandsynlighed for at generere et $ 10.000 afkast og en 25% chance for at investeringen vil skabe et $ 50.000 afkast. Baseret på disse oplysninger er den forventede afkast:

$ 0 retur x 25% = $ 0 retur

$ 10.000 retur x 50% = $ 5.000

$ 50.000 retur x 25% = $ 12.500

Investoren summerer derefter disse fremskrivninger for at nå frem til et forventet afkast på $ 17.500 eller 17,5%, der beregnes som:

$ 17.500 afkastbeløb ÷ $ 100.000 investering = 17,5% forventet afkast

Da sandsynlighederne, der anvendes i disse fremskrivninger, er kvalitative, er det meget muligt, at to personer, der bruger de samme oplysninger, kommer med forskellige sandsynlighedsprocenter og derfor forskellige afkast. Dette er især tilfældet, når enkeltpersoner bruger historisk information som grundlag for deres fremskrivninger; historiske resultater oversættes ikke nødvendigvis til fremtidige resultater. Når man udvikler en række mulige resultater for en potentiel investering, bør man altid undersøge risikoprofilen for det underliggende projekt.