Offset-konto

En offset-konto er en konto, der er parret med og udligner en anden konto. Den anden konto indeholder en bruttosaldo, og den modregnede konto reducerer denne saldo, hvilket resulterer i en nettosaldo. Eksempler på modregnede konti er godtgørelsen for dårlig gæld (parret med den tilgodehavende konto) og reserven for forældet beholdning (parret med lagerregnskabet). En offset-konto er også kendt som en kontokonto.

Konceptet bruges også i bankvirksomhed, hvor en modregningskonto er en bankkonto, der er parret med et låntagers lån, når man bestemmer størrelsen af ​​påløbne renter på lånet. Kontantbeholdningen på bankkontoen reducerer det udestående lån til en nettolånesaldo, hvortil lånets rente derefter anvendes.