Regnskab for ufortjent leje

Hvordan uoptjent leje opstår

Når en udlejer indgår en aftale om at leje plads til en lejer, er en almindelig bestemmelse i lejeaftalen, at lejeren betaler udlejeren i begyndelsen af ​​måneden. Denne betaling er knyttet til den måned, hvor den blev betalt. Udlejer registrerer typisk disse betalinger som lejeindtægter i den måned, hvor kontanter modtages.

Men hvad nu hvis lejeren skulle betale lidt tidligere i slutningen af ​​den foregående måned? I dette tilfælde skal udlejeren registrere modtagelsen af ​​kontanter, men kan endnu ikke registrere lejeindtægter, da den endnu ikke har tjent huslejen. Optjening af lejen sker i den næste måned, hvilket er den periode, som betalingen gælder for. I stedet registrerer udlejeren ufortjent leje.

Regnskab for uoptjent leje

For at tage højde for denne ufortjente husleje registrerer udlejeren en debet på kontokontoen og en modregningskredit til den uoptjente lejekonto (som er en passivkonto). I måneden med kontant modtagelse vises transaktionen overhovedet ikke på udlejerens resultatopgørelse, men snarere i balancen (som et kontantakt og en uoptjent indtægtsforpligtelse).

I den følgende måned tjener udlejeren huslejen og registrerer nu en debitering på forpligtelseskontoen for at fjerne forpligtelsen samt en kredit til indtægtskontoen for at indregne indtægterne. Virkningen af ​​transaktionen vises nu i resultatopgørelsen som omsætning.

Den regnskab, der er nævnt her, gælder kun under periodiseringsregnskabet. Under kontantgrundlaget for regnskab har udlejer ikke nogen uoptjent leje. I stedet registreres modtagne huslejeindtægter med det samme.