Definition af transponeringsfejl

En transponeringsfejl er en dataindtastningsfejl, der skyldes uforvarende at skifte to tilstødende numre. En anelse om tilstedeværelsen af ​​en sådan fejl er, at fejlens størrelse altid er jævnt delelig med 9. F.eks. Indtastes tallet 63 som 36, hvilket er en forskel på 27. Nummeret 27 er jævnt deleligt med 9. På samme måde indtastes tallet 72 som 27, hvilket er en forskel på 45, hvilket også er jævnt deleligt med 9.

Transpositionsfejl skal rettes, da de ellers vil medføre forkerte tal i årsregnskabet, der kan være væsentlige. For eksempel, når $ 12.000.000 er forkert indtastet som $ 21.000.000 for et omsætningstal, kan forskellen på $ 9.000.000 have en væsentlig indvirkning på resultatopgørelsen. Fejl af denne størrelse kan give et indtryk af, at en virksomhed er involveret i falske økonomiske rapporter.

Da denne type fejl skyldes manuel dataindtastning, er en mulig løsning at bruge automatiserede systemer eller stregkodescanning for at minimere mængden af ​​manuel dataindtastning.