Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg er beløb, som en virksomhed fakturerer sine kunder, når den leverer varer eller tjenester til dem i den normale forretning. Disse faktureringer er typisk dokumenteret på formelle fakturaer, som er opsummeret i en aldersrapport om tilgodehavender. Denne rapport bruges ofte af indsamlingspersonalet til at indsamle forfaldne betalinger fra kunder. I hovedbogen registreres tilgodehavender fra salg på en separat kontofordringskonto og klassificeres som omsætningsaktiver på balancen, hvis du forventer at modtage betaling fra kunder inden for et år efter faktureringsdatoen.

For at registrere en tilgodehavende fra forretning opretter regnskabssoftwaren en debitering på den tilgodehavende konto og en kredit på salgskontoen, når du udfylder en faktura. Når kunden til sidst betaler fakturaen, registrerer regnskabssoftwaren kontant kvitteringstransaktionen med en debet på kontantkontoen og en kredit til den kontofordrede konto.

Tilgodehavender fra handel varierer fra ikke-tilgodehavender, idet ikke-tilgodehavender fra salg er for beløb, der skyldes virksomheden, der falder uden for den normale forretningsgang, såsom medarbejderudbetalinger eller forsikringsgodtgørelser. Desuden genereres de fleste eller alle transaktioner, der passerer gennem hovedkontofordringskontoen, af regnskabssystemet, når du opretter kundefakturaer og kreditnotaer, mens de transaktioner, der registrerer ikke-tilgodehavender, næsten altid involverer journalposteringer.