Koncerninterne regnskaber

Koncernregnskab er et sæt procedurer, der anvendes af et moderselskab for at eliminere transaktioner mellem dets datterselskaber. For eksempel, hvis et datterselskab har solgt varer til et andet datterselskab, er dette ikke en gyldig salgstransaktion fra moderselskabets perspektiv, da transaktionen fandt sted internt. Derfor skal salget fjernes fra bogføringen på det tidspunkt, hvor moderselskabets konsoliderede regnskab udarbejdes, så det ikke fremgår af årsregnskabet.

Koncerninterne transaktioner kan markeres i en organisations regnskabssystem på oprindelsesstedet, så de automatisk kan bakkes op, når koncernregnskabet udarbejdes. Hvis der ikke er nogen markeringsfunktion i softwaren, skal transaktionerne identificeres manuelt, hvilket er genstand for en høj grad af fejl. Sidstnævnte tilfælde er mest almindeligt i en mindre organisation, der har brugt et mindre funktionsrige regnskabssystem og nu finder ud af, at det ikke har de nødvendige transaktionsflaggingfunktioner, der er nødvendige for at redegøre for dets datterselskaber.

Koncernintern regnskab kan være en af ​​de vigtigste flaskehalse i processen med at lukke bøgerne for et moderselskab, og det bør derfor være ledelsens fokus at finde måder at strømline processen på.