Variabelt omkostningsforhold

Den variable omkostningsgrad viser det samlede beløb af variable omkostninger, som en virksomhed har haft, angivet som en andel af dens nettosalg. For eksempel, hvis prisen på et produkt er $ 100 og dets variable udgifter er $ 60, så er produktets variable omkostningsforhold 60%. Dette forhold er nyttigt på produktniveau for at forstå den resterende margin, efter at variable omkostninger er trukket fra et salg. Dette kaldes bidragsmargenen og beregnes som 1 minus den variable omkostningsgrad.

Det variable omkostningsforhold er også nyttigt på organisationsniveau til at bestemme størrelsen af ​​faste omkostninger, det pådrager sig. En høj variabel omkostningsprocent indebærer, at en virksomhed kan tjene et overskud på et relativt lavt salgsniveau, da der er få faste omkostninger at betale for. Et lavt variabelt omkostningsforhold indebærer, at breakeven-salgsniveauet er højt for at betale for den store base af faste omkostninger.