Sådan beregnes den underforståede rentesats

Den underforståede rente er forskellen mellem spotrenten og terminsrenten eller futuresrenten på en transaktion. Når spotrenten er lavere end termins- eller futuresrenten, betyder det, at renten stiger i fremtiden.

For eksempel, hvis en terminsrente er 7% og spotrenten er 5%, er forskellen på 2% den underforståede rentesats. Eller hvis futureskontraktsprisen for en valuta er 1.110, og spotprisen er 1.050, er forskellen på 5,7% den underforståede rente.

Et lignende rentenavn med et andet underliggende koncept er den imputerede rentesats, som er en estimeret rentesats, der anvendes i stedet for den etablerede rentesats, der er forbundet med en gæld, fordi den fastlagte rentesats ikke nøjagtigt afspejler markedsrenten, eller der er slet ingen etableret sats. Denne rentesats bruges mest, når en låneaftale ikke indeholder nogen rentesats eller en ekstremt lav, og derfor skal justeres tilbage til en markedsrente, før den kan registreres som en regnskabstransaktion.