Afskrivningspligtigt aktiv

Et afskriveligt aktiv er ejendom, der giver en økonomisk fordel i mere end en rapporteringsperiode. En kapitaliseringsgrænse kan også anvendes for at forhindre, at køb med lavere omkostninger klassificeres som afskrivelige aktiver. Et kvalificerende aktiv klassificeres oprindeligt som et aktiv, hvorefter dets omkostninger gradvis afskrives over tid for at reducere dets bogførte værdi. Eksempler på klassificeringer af aktiver, der bruges til at registrere afskrivelige aktiver, er:

  • Bygninger

  • Computere og software

  • Møbler og inventar

  • Jord

  • Maskineri

  • Køretøjer

Den tidsperiode, over hvilken et aktiv afskrives, afhænger af dets klassificering. Jord afskrives slet ikke, da det anses for at have en uendelig levetid.