Strategisk budgettering

Strategisk budgettering er processen med at skabe et langtrækkende budget, der spænder over en periode på mere end et år. Hensigten bag denne type budgettering er at udvikle en plan, der understøtter en langsigtet vision for en enheds fremtidige position. Dette kan for eksempel involvere udvikling af nye geografiske markeder, forskning og udvikling, der er nødvendig for at introducere en ny produktlinje, konvertering til en ny teknologiplatform og omstrukturering af organisationen. I disse eksempler er det ikke muligt at gennemføre de krævede aktiviteter inden for den periode, der spænder over et enkelt årligt budget. Hvis kun de årlige budgetter anvendes, er det også muligt, at den nødvendige finansiering til et flerårigt initiativ ikke fortsættes i den nødvendige fulde varighed af initiativet, så projektet aldrig afsluttes. Dermed,kun ved at engagere sig i strategisk budgettering kan en organisation håbe at opnå langsigtede forbedringer af sin strategiske position.

Et strategisk budget er mindre bekymret over de detaljerede indtægter og udgiftsposter, der typisk findes i et årligt budget. I stedet aggregeres disse klassifikationer i et mindre antal linjeposter. Ved at gøre dette er der mindre vægt på nøjagtigheden af ​​specifikke emner og et større fokus på de overordnede mål, der skal nås. Fokus for strategisk budgettering skifter derfor væk fra detaljerne i budgetopbygning og ind i spørgsmål som:

  • Strategisk retning

  • Risikostyring

  • Konkurrencedygtige trusler

  • Vækstmuligheder

  • Omfordeling af ressourcer til områder med højere vækst